Obchodné podmienky

Poskytovateľ:

Sídlo spoločnosti:
Elektro-Siete, s.r.o.
Druhá 265/47
Rastislavice
941 08

Fakturačné údaje:
IČO: 46775994
DIČ: 2023571528
IČ DPH: SK2023571528

IBAN: SK67 0900 0000 0050 3227 2273
Číslo účtu: 5032272273/0900

Naša spoločnosť je platcom DPH

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 83126/B

Zodpovedná osoba : Miroslav Kuric
Príjem objednávok cez e-shop: NON-STOP
Prevádzková doba: pondelok - piatok 8:00 -17:00
Telefonické konzultácie na tel. +421 911 582 555 - pondelok - piatok 8:00 -17:00


1. Objednávka

1.1 Spotrebiteľ objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

1.2 Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov produktu, popis produktu s parametrami uvedených v e-shope, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o vymazanie ním poskytnutých osobných údajov z jeho databázy, pričom prevádzkovateľ tak okamžite učiní.

1.3 Objednávky uskutočníte tak, že zvolený produkt(y) v požadovanom množstve vložíte do košíka kliknutím na „Pridať do košíka“ v detaile produktu. Následne kliknutím na ikonu košíka (vpravo hore), a potom na „Obsah košíka“ pristúpite k samotnej objednávke kde si zvolíte spôsob dopravy a platby, upravíte dodaciu a fakturačnú adresu, upravíte obsah košíka, či zadáte kód zľavového kupónu. Zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami a následným kliknutím na tlačítko “ Potvrdiť objednávku” odošlete objednávku. Po doručení objednávky poskytovateľovi, bude táto objednávka zaevidovaná v systéme poskytovateľa a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi poskytovateľom a spotrebiteľom. Obratom obdržíte potvrdenie prijatia objednávky e-mailom a následne Vám bude potvrdené či Vami vybraný produkt je dostupný a to buď telefonicky, alebo elektronickom poštou. V prípade, že produkt nie je momentálne na sklade, resp. nie je možné ho dodať, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný elektronickou poštou, prípadne telefonicky.

1.4 Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre poskytovateľa a zastavenie vybavovania objednávky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a jednotlivé položky a množstvá (v prípade objednávky cez e-shop stačí číslo objednávky). V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu – najneskôr však do 15 dní od stornovania, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

1.5 Pokiaľ spotrebiteľ po uskutočnení objednávky požaduje jej zmenu, je povinný túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo emailom do 24 hodín od záväznej objednávky, zmena objednávky podlieha súhlasu poskytovateľa, ktorý tieto zmeny zaznamená v pôvodnej objednávke spotrebiteľa, ak sa nedohodnú zmluvné strany na storne pôvodnej objednávky a uplatnení novej objednávky.

1.6 Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti produktu, alebo nedostatku výrobných kapacít, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať produkt spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

1.7 Zmluva bude uložená u poskytovateľa a spotrebiteľovi bude na požiadanie dostupná k nahliadnutiu u poskytovateľa. Jazyk zmluvy je slovenský.

1.8 Predávajúci je viazaný zmluvou po dobu 30 dní od jej vytvorenia spotrebiteľom.

1.9 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

2. Dodacie podmienky

2.1 Vo všeobecnosti je doba dodania, alebo odberu produktu od 2 do 15 dní od dátumu overenia objednávky a splnenia platobných podmienok podľa objednávky. Dodacia doba je určená pri každom produkte samostatne. Deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania, ale až nasledujúci deň. Pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň. Ak si zákazník objedná rôzne produkty, s rôznou dobou dodania, budú mu doručené jednorázovo pričom ich doba dodania bude zodpovedať produktu s najdlhšou dobou dodania. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy produktov nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude spotrebiteľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky. Pre potreby určenia počtu dní dodania sa počítajú pracovné dni.

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo produktu, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky spotrebiteľa, za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená alebo odoslaná mailom faktúra.

2.3 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, spotrebiteľ spíše pri preberaní produktu reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje poskytovateľa. Následne pri riešení reklamácie je spotrebiteľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

2.4 Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať si objednaný produkt a zaplatiť za objednaný produkt dojednanú cenu.

2.5 Bezdôvodné odmietnutie prijatia produktu alebo, ak zásielku nie je možné doručiť z iného dôvodu (napr. adresát neznámy), poskytovateľovi vzniká škoda a spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny objednaného produktu, najmenej však 30 €. Povinnosť prevziať produkt a uhradiť kúpnu cenu produktu tým nie je dotknutá.

2.6 O odoslaní zásielky je spotrebiteľ vopred informovaný e-mailom.

2.7 Tovar je kupujúcemu doručený do jedného až dvoch pracovných dní od expedície z nášho skladu (podľa zvoleného spôsobu dopravy).

2.7 V prípade zvolenia platobnej metódy „Prevod / vklad na účet“ alebo „PayPal“, GOPAY platobná karta alebo GOPAY bankový prevod, je tovar kupujúcemu expedovaný až po pripísaní prostriedkov na účet resp. po prijatí potvrdenia o zaplatení prostredníctvom platobného portálu PayPal alebo GOPAY.

2.8 Poskytovateľ môže stornovať objednávku v prípade, ak je objednaný produkt nemožné prepraviť kuriérskou spoločnosťou z dôvodu nadrozmernej veľkosti produktu, alebo vyčerpaných kapacít u prepravcu, ak sa so spotrebiteľom nedohodne inak. Ak bola objednávka uhradená vopred, poskytovateľ vráti prostriedky späť na účet alebo bankomatovú kartu spotrebiteľovi do 7-10 pracovných dní.

Prehľad poplatkov za doručenie v závislosti od celkovej váhy zásielky:

Doprava zadarmo: pri objednávke nad 500 EUR s DPH a platbe bankovým prevodom vopred je doprava automaticky zadarmo.

GLS kuriér

• Do 3 kg –   5 EUR
• Do 15 kg – 6 EUR
• Do 30 kg – 7 EUR
• Do 40 kg – 8 EUR

GEIS CARGO (nad 50kg)


• Od 50kg do  75 kg -    15 EUR
• Od 75kg do 100kg -   25 EUR
• Od 100kg do 200kg - 30 EUR
• Od 200kg do 300kg - 35 EUR
• Od 300kg do 400kg - 45 EUR
• Od 400kg do 500kg - 60 EUR
• Od 500kg do 750kg - 75 EUR
• Od 750kg do 1,2t -    100EUR

PACKETA:

• Do 5 kg –   3,5 EUR
• Do 10 kg – 4,5 EUR

Uvedené ceny sú vrátane DPH.


3. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena uvedená za objednávku je konečná a nie sú už účtované žiadne ďalšie doplatky. Ceny produktov sú zobrazené pri každom produkte. Ceny produktov môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Súčasťou celkovej ceny za objednávku, sú aj poplatky za dopravu a spôsob platby, ktoré sú uvedené pri tvorbe objednávky. Všetky uvádzané ceny sú konečné. Sme platcami DPH.

3.2 Spotrebiteľ uhrádza platbu podľa svojho výberu:

• Dobierka – platba pri prevzatí balíka na pošte, resp. platba kuriérovi pri doručení balíka (možnosti platby kuriérovi – hotovosť, platobná karta)
• Prevod / vklad na účet 5032272273/0900 (Slovenská Sporiteľna)
• PayPal – platba prostredníctvom medzinárodného platobného portálu

Pri platbe prevodom / vkladom na účet alebo PayPalom získava spotrebiteľ dodatočnú zľavu 1 EUR vrátane DPH.

3.3 Zľavy a akcie

Spotrebiteľ má nárok na nasledovné zľavy a akcie:

• Registračná zľava – jednorazová zľava 5% pri prvej registrácii spotrebiteľa v našom e-shope. Zľava sa vypočíta z ceny vybraných produktov, vynímajúc poplatky za dopravu a platbu a uplatní sa pri spracovaní objednávky. Na priznanie zľavy je potrebné uviesť zľavový kupón, ktorý Vám príde do mailu pri vytváraní prvej objednávky. Podmienkou priznania zľavy je registrácia kupujúceho a byť pri vytváraní objednávky prihlásený.
• Doprava zadarmo – pri celkovej hodnote objednávky nad 100 EUR vrátane DPH nebude spotrebiteľovi účtovaný poplatok za dopravu. Podmienkou priznania zľavy je celková hmotnosť zásielky do 15 kg. Zľava bude uplatnená automaticky pri vytváraní objednávky.
• Kupónové zľavy – jednorazová alebo časovo ohraničená zľava prostredníctvom kupónov uverejnovaných na stránkach e-shopu a facebookovskej stránke. Podmienkou priznania zľavy je celková hmotnosť zásielky do 15 kg. Zľava sa vypočíta z celkovej hodnoty objednávky, vynímajúc poplatky za dopravu a platbu. Zľava sa uplatňuje prostredníctvom zľavového kupónu pri zadávaní objednávky. Kód zľavového kupónu bude zverejnený spolu s výškou zľavy a podmienkami použitia kupónu.

3.4 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

3.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny prepravcu, pri nezmenej cene pre spotrebiteľa

Prehľad poplatkov za platby

• Dobierka – 0 EUR
• Prevod / vklad na účet – 0 EUR
• PayPal – 0 EUR
• GO PAY - 0 EUR


4. Preberanie produktu

4.1 Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať produkt v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

4.2 Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať poskytovateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať “Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

4.3 Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet poskytovateľa. Do doby prechodu vlastníckych práv z poskytovateľa na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a produktov a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt poskytovateľa.

4.4 Poskytovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

4.5 Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

5. Odstúpenie od zmluvy

Zákon č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 30 dní odo dňa nákupu.

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

(4) Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

(5) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

§ 8

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1.

(3) Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu,25) oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

(4) Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

(6) Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

§ 9

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

(2) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

(3) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

(4) Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

§ 10

(1) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

(2) Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

(3) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

(4) Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

(6) Spotrebiteľ nie je povinný platiť za

a) služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),

2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6,

b) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak

1. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8,

2. spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

3. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).

(7) Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

Formulár na odstupenie od zmluvy.


6. Záruka a reklamácia

6.1 Záručná doba je uvedená pri každom produkte min však 24 mesiacov. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba plynúť dňom prevzatia produktu spotrebiteľom. Dôkladne si uschovajte doklad o prevzatí (zaplatení) produktu.

6.2 V prípade, že ste od nás dostali produkt, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr uplatnite reklamáciu. Po doručení reklamovaného produktu poskytovateľovi bude spotrebiteľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Poskytovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom spotrebiteľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude spotrebiteľovi doručený prostredníctvom e-mailu a následne doporučenou poštou reklamačný protokol. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu rozhodne poskytovateľ o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. Produkt musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od poskytovateľa. K reklamovanému produktu musia byť priložené všetky listiny, ktoré spotrebiteľ s produktom dostal (faktúra, doklad o prebraní produktu, prípadne záručný list a iné). Reklamovaný produkt musí byť riadne vyčistený.

6.3 Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby produktu sa rozlišujú podľa toho o aké chyby ide. Ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo:
- na odstránenie chyby bezplatne, včas a riadne
- na výmenu produktu, alebo ak sa chyba týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť chyby.
Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný produkt za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako produkt bez chyby má spotrebiteľ právo:
- na výmenu produktu
- na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/
- tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb produkt riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká chyba , aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O väčší počet chýb pôjde v prípade, keď produkt má súčasne najmenej 3 odstrániteľné chyby, pričom každá z týchto chýb bráni v riadnom užívaní produktu. 
Ak ide o neodstrániteľné chyby za ktorú poskytovateľ zodpovedá , pri ktorých možno produkt užívať, , ma spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny produktu

6.4 Spotrebiteľ je povinný si produkty pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, ak objaví na produktoch chyba, je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi. Ak spotrebiteľ produkty neprezrie alebo inak nezabezpečí, aby boli prezreté pri prevzatí, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke len ak preukáže, že produkty mali chybu už v dobe jeho prevzatia. Prehliadku je spotrebiteľ povinný uskutočniť tak, aby zistil akékoľvek chyby, ktoré je možno zistiť pri vynaložení riadnej starostlivosti.

6.5 Pred prvým použitím produktu je spotrebiteľ povinný riadne preštudovať všetky dodané dokumenty a to najmä záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky, alebo ďalších dokumentov dodaných k produktu, nakoľko tieto môžu obsahovať dôležité informácie pre spotrebiteľa. V prípade používania produktu v rozpore s užívateľskou príručkou alebo nedodržania skladovacích podmienok produktu nesie spotrebiteľ všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude pravdepodobne posúdená ako neoprávnená.

6.6 Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním produktu, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako aj použitím, údržbou alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Takisto nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou spotrebiteľ, poškodenia spôsobného nadmerným alebo nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o produkt, vniknutím cudzích látok do produktu alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou. Na produkt s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami alebo na produkt nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka nevzťahuje.

6.7 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné chyby, na ktoré bol spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy upozornený a súčasné prevzatie produktu neodmietol. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá poskytovateľ za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí spotrebiteľom.

6.8 Na produkt predávaný za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

6.9 Reklamovať je možné len chybu produktu, nie jeho vlastnosť. Omyl spotrebiteľa napríklad vo farbe, rozmeroch, materiáli a p. nie je chybou produktu a nie je možné ho reklamovať.

6.10 Reklamácia musí byť uplatnená tak, aby z nej bolo zrejmé, akú chybu spotrebiteľ reklamuje. Chybu produktu je teda potrebné vytknúť. Na reklamácie bez vytknutia chyby sa neprihliada.

6.11 Poskytovateľ poskytuje záruku 24 mesiacov za akosť dodaného produktu. Zárukou za akosť preberá poskytovateľ záväzok, že dodaný produkt bude po záručnú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému účelu, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.


7. Ochrana osobných údajov (GDPR)

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu

2. Príjemcovia osobných údajov:
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, účtovnej spoločnosti, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade, sú tieto subjekty tretími stranami.

3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – doba uchovávania osobných údajov nieje priamo stanovená nakoľko závisi od niekoľkích kritérii ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke, avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – doba uchovávania osobných údajov nieje priamo stanovená nakoľko závisi od niekoľkích kritérii ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke, avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie a marketingové nástroje ako facebook a zasielanie informačných emailov a prieskumov spokojnosti.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: analýza návštevnosti, obsha košíka, personalizácia reklám, Vaše prihlasovacie údaje, skutočnosť či ste súhlasili alebo nesúhlasili s používaním cookies a pod.

Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9 v organizačnej smernici našej dokumentácie)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.


8. Záverečné ustanovenia

7.1 Poskytovateľ má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu. Toto sa vzťahuje najmä na produkty vysokej finančnej hodnoty, produkty, ktoré sú z hľadiska objemu alebo hmotnosti náročné na prepravu alebo produkty, ktorých celková hmotnosť v rámci jednej objednávky presahuje 50kg). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

7.2 Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

7.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, poskytovateľ nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti či porušenia zmluvy.

7.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi poskytovateľom a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

7.5 Práva spotrebiteľa vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

7.6 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7.7 Poskytovateľ a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 
7.8 Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Vás informujeme  o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov, tiež podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb.  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/ .Tím Elektro-Siete, s.r.o.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.