Z čoho sa skladá bleskozvod?

bleskozvod obr1

Z jednotlivých súčastí bleskozvodného systému sa vytvára systém ochrany pred bleskom, resp. systém zachytenia zásahu blesku do stavby. Slúži na zvedenie bleskového prúdu bezpečne do zeme a rozptýlenie bleskového prúdu v zemi. Bleskozvod dnes nájdete v každej novostavbe a postupne si ho ľudia inštalujú už aj v starších domoch. Všeobecne sa tvrdí, že blesk zasahuje vždy najvyššie položené miesta v teréne, teda stromy, stožiare, komíny, strechy domov a pod.

ZLOŽENIE BLESKOZVODU

1. Zberné zariadenie

Tzv. zachytávacia tyč, slúži na zachytenie blesku. Keďže musí zabrániť priamemu úderu blesku do budovy, musí byť umiestnená na povrchu chráneného objektu (na streche).


2. Zvody

Vytvárajú vodivé spojenie (guľatina alebo pásovina) s uvedeným zberným zariadením až k uzemneniu objektu. Riešia bez akéhokoľvek prerušenia pripojenie zberného zariadenia cez skúšobnú svorku k uzemneniu objektu najkratšou priamou trasou. K hlavným zásadám inštalácie patrí vedenie po vonkajších stenách (alebo v rúrkach v stenách pri skrytých zvodoch) s umiestnením podľa možnosti v rohoch budovy. Jednotlivé zvody nesmú byť vedené v trasách s priestormi, ktoré sú prístupné ľuďom alebo sú v blízkosti rozvodov elektroinštalácií. Systém zvodov je poprepájaný rôznymi typmi podpier a svoriek.


3. Zemniace tyče

Uzemnenie pomocou zemniacich tyčí zabezpečuje rýchly prechod blesku s minimálnym odporom a najkratšou cestou do zeme. Funkčnými časťami uzemnenia sú pripojovacie a okružné vodiče uložené v zemi a vlastné zemniče, ktoré môžu byť zostrojené z typizovaných pozinkovaných prvkov tyčových a pásových zemničov alebo náhodných zemničov pozostávajúcich z jestvujúcich vodivých konštrukcií uložených v zemi.

bleskozvod obr2

V dnešnej dobe sú dostupné už aj aktívne bleskozvody, ktoré sa umiestnia na najvyššie miesto strechy domu a pomocou zvodou zvedú do zeme. Ich využitie je skôr v priemyselných objektoch nakoľko sú zaradené v cenovo vyššich kategóriach a je možné na viacero objektov umiestniť len jeden aktívny bleskozvod. Tieto aktívne bleskozvodné systémy je možné navzájom vhodne a účelne kombinovať.

 

Tím Elektro-Siete 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.