Elektrická prípojka – povieme vám, ako na to

Samotná stavba rodinného domu je veľmi náročný proces, a to nielen čo sa týka činností pracovných, ale hlavne nutnosti vypracovania najrôznejších projektov, povolení a žiadostí. Keďže so všetkým vám pomôcť nevieme, budeme sa snažiť naviesť vás krok po kroku aspoň procesom zapojenia elektrickej prípojky k vášmu vysnenému domovu.

Postup krok za krokom – legislatívna časť
👉(klikni sem pre postup krok za krokom - nový článok aj s fotkami)

Ak sa na vašom stavebnom pozemku doteraz nenachádzala žiadna iná stavba, nová elektrická prípojka bude súčasťou už vašej projektovej dokumentácie. V tejto fáze musí projektant alebo iný odborník myslieť na to, akou formou bude zabezpečené kúrenie a aké spotrebiče plánujete vo svojej domácnosti využívať.
Pre projektovú dokumentáciu a vypracovanie projektu elektrickej prípojky v rámci celého územia SR môžete osloviť nášho partnera https://www.elektrickapripojka.eu alebo https://www.reeltech.sk. Ak už projektovú dokumentáciu máte, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

V prvom rade je potrebné zaslať žiadosť distribučnej spoločnosti, pod ktorú váš pozemok patrí. Väčšina distribučných spoločností už ponúka aj možnosť elektronického podania. K samotnej žiadosti je potrebné pripojiť aj situačný plán, ktorý musí obsahovať vyznačenú polohu objektu, parcelné číslo aj s názvom ulice (ak je viac parciel, tak vypísať všetky).

Distribučná spoločnosť vám do 30 dní pošle písomné stanovisko o podmienkach vášho pripojenia k sieti a výšku poplatku za pripojenie v závislosti od veľkosti vášho hlavného ističa a počtu fáz.

Podpísanú Zmluvu o pripojení treba následne poslať späť distribučnej spoločnosti a po zaplatení poplatku sa môže začať s prípravou odberného miesta. S touto realizáciou vám pomôže skúsený elektrikár. K Zmluve o pripojení je potom potrebné zaslať aj vypracovanú dokumentáciu podľa jej prílohy č.1.

Ak máte technické zázemie pripravené, je načase vybrať si svojho dodávateľa a uzavrieť s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľ zároveň musí požiadať distribučnú spoločnosť o montáž elektromera a tá vám ho do 5 dní od prijatia požiadavky namontuje.

 

 

Samotná realizácia elektrickej prípojky - technická časť
👉(klikni sem pre postup krok za krokom - nový článok aj s fotkami)

schema-elektrickej-pripojky

Pre každý objekt sa zriaďuje len jedna elektrická prípojka. Prípojkové istiace skrine (elektromerové rozvádzače) sa prednostne zhotovujú na hranici pozemku alebo výnimočne na objekte v blízkosti hlavného vchodu a vždy na verejne prístupnom mieste (norma STN 33 3320:2002), tak, aby pracovníci energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera.

Aké káble sa používajú? Odpoveď je jednoznačná. Od stĺpa ku elektromerovému rozvádzaču sa bežne používajú hliníkové AYKY káble a od elektromerového rozvádzača ku domovej/bytovej rozvodnici, kde máme umiestnené ističe a prúdové chrániče sa dávajú medené CYKY káble. Dané prívodné káble odporúčame umiestniť aj do ochrannej ohybnej trubky, ktorá ich ochráni pred mechanickým poškodením. Na stĺp sa zasa dáva pevná kovová trubka na ochranu prívodného kábla. Taktiež odporúčame asi po 30-40cm zásypu natiahnúť aj výstražnú fóliu, ktorá signalizuje pri prípadných budúcich výkopových prácach, že v zemi je uložený prívodný kábel.

Čo sa týka prípojkových skríň, môžu byť v 2 variantoch:

Hlavná domová poistková skrinka – ak je prípojka zhotovená vzdušným vedením (holými vodičmi, izolovanými vodičmi alebo závesným káblom zo stĺpu). Musí byť plombovateľná a označená značkou podľa STN IEC 60417 č. 5036 (výstražná značka: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom).

Hlavná domová káblová skriňa – ak je prípojka zhotovená podzemným káblovým vedením. Musí byť plombovateľná a označená značkou (výstražná značka: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom).

elektricka pripojka obr1

  1. elektromerový rozvádzač
  2. hlavný uzáver plynu v skrinke plynomera
  3. káblové vedenie od verejného rozvodu do prípojkovej skrinky
  4. prípojková skrinka
  5. ochranná rúrka káblového vedenia smerujúceho do elektromerového rozvádzača (musí byť do výšky min. 250 cm)

Prierezy vodičov prípojkových vedení – minimálne prierezy:

- AYKY-J 4x16 mm² pri odbočení zo samostatného istiaceho prvku v rozpojovacej skrini,

- AYKY-J 4x25 mm² pri odbočení T spojkou

- samozrejme v neposlednom rade záleží aj od vzdialenosti (od stĺpa ku elektromerovému rozvádzaču), čím väčšia vzdialenosť,

  tým väčší prierez sa odporúča (kvôli potenciálnym stratám pri veľkej dĺžke).

Pri použití kábla s medenými vodičmi (CYKY) je minimálny prierez o stupeň nižší, čiže CYKY-J 4x10 mm² a CYKY-J 4x16 mm².

Zavŕšením legislatívnej aj technickej časti elektrickej prípojky je vykonanie jej odbornej prehliadky a následnej revíznej skúšky. Túto vypracuje revízny technik, ktorý po obhliadke a premeraní všetkých potrebných veličín spíše revíznu správu. Tá sa potom spolu so Zmluvou o pripojení (od distribučnej spoločnosti) prikladá k žiadosti vášmu dodávateľovi elektrickej energie. Po doručení všetkých dokladov, namontovaní elektromera a zaplombovaní hlavného ističa už môžete naplno využívať elektrinu na vašej stavbe či priamo v dome. 

 

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.