Staviate alebo rekonštruujete? Nezabudnite na bleskozvod

Keď v roku 1749 Benjamin Franklin vynašiel bleskozvod, iste ani netušil, aký veľký prelom v ochrane objektov pred nežiaducim úderom blesku ním spôsobí. A aj keď od tých čias prešiel množstvom inovácií, princíp jeho fungovania zostáva stále rovnaký – chrániť naše objekty, zdravie a životy.

Toto dômyselné zariadenie, ak je správne naprojektované a nainštalované, dokáže elektrický výboj blesku zachytiť a bezpečne ho zviesť k zemi bez väčších škôd na majetku. Neznamená to však, že nás ochráni stopercentne. Bleskozvod však dokáže výrazne eliminovať následky dopadu blesku a predísť tak možným vysokým škodám.

Z čoho sa bleskozvod skladá a aký je význam jednotlivých častí

Samotný bleskozvod pozostáva z 3 základných častí:

  • zo zachytávacej sústavy (táto nadstrešná časť slúži na zachytenie elektrického výboja blesku)  
  • zo sústavy zvodov a spojení (vedenie vodivých kovov smerujúcich zo strechy k zemi)
  • uzemňovacej sústavy (časť pod zemou)

Každá z týchto častí má na celkovom správnom fungovaní bleskozvodu svoj význam a pri správnom naprojektovaní a nadimenzovaní tvoria základný prvok ochrany objektov pred následkami po údere blesku. V zachytávacej sústave, zvodoch, ako aj v uzemnení sa používajú vysoko vodivé materiály, napr. pozinkovaná oceľ, meď, rôzne zliatiny hliníka či nerezová oceľ.

Zachytávače podľa spôsobu umiestnenia môžu byť tvorené hrebeňovou, tyčovou alebo mrežovou sústavou zvodov, ktorá je zvodovými vodičmi spojená s uzemnením. Vhodný variant závisí od konštrukcie objektu, jeho tvaru, výšky a lokácie.

Uzemnenie môže mať rôzne formy, záleží od pomerov, aké daná oblasť ponúka, napr. tyčové, pásové alebo doskové. Správne prevedené a umiestnené uzemnenie by nemalo vykazovať hodnoty nameraného zemného odporu väčšie ako 15 Ohmov.

 

Kde všade je zriadenie bleskozvodu potrebné?

Bleskozvod je nevyhnutný pri výškových budovách, kostoloch či továrenských komínoch, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo zásahu blesku. Taktiež na objektoch, kde je zvýšená zaľudnenosť, v školách, na úradoch, spoločenských ustanovizniach, chránených objektoch a kultúrnych pamiatkach. Bleskozvod musí byť súčasťou každého strategického podniku či skladu, ale aj rozvodní plynu a elektriny, kde by mohol mať zásah blesku fatálne následky.

Čo nám káže zákon...

Tu sa dostávame k najfrekventovanejšej otázke spojenej s bleskozvodmi – je ich inštalácia povinná? Bleskozvod na budove vo všeobecnosti nie je povinný. Vec sa má tak, že ak sa bleskozvod nenachádza v projekte výstavby, tak ani jeho montáž nie je povinná. Ak je však zakreslený v projektovej dokumentácií, tak sa musí nachádzať aj na dome či hocakej inej budove, inak stavba neprejde kolaudáciou.

Kde však je bleskozvod určite povinný, sú miesta, kde by zásah blesku a následný požiar mohol ohroziť väčšie skupiny ľudí a zvieratá, alebo v priestoroch, kde je uskladnený horľavý a výbušný materiál. Ak staviate budovu, ktorá svojou výškou presahuje okolité stavby, tak použitie bleskozvodu je taktiež viac než na mieste.

Ak už bleskozvod máme, netreba zabúdať na jeho pravidelné revízie v stanovených intervaloch a mimoriadne aj po zásahu blesku. Treba si uvedomiť, že len správne nainštalovaný a plne funkčný bleskozvod dokáže splniť to, čo sa od neho očakáva.

Tí z nás, ktorí mali niekedy to „šťastie“ vidieť úder blesku v plnej paráde, iste pri projektovaní svojej novostavby alebo rekonštrukcii tej staršej nebudú brať montáž bleskozvodu na ľahkú váhu. Ak sa teda rozhodneme pre bleskozvod, nezabúdajme na to, že len jeho inštaláciou sa ochrana voči úderu blesku nekončí. Treba myslieť aj na prepäťovú ochranu a zabezpečiť tak pred prepätím aj citlivé elektrické zariadenia v domácnosti.

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.